نویسنده: Mohammaddidari5@gmail.com

شکل یک تصویر
سال1400 مبارکباد

سفیران افق فرهنگ سال نو و عید باستانی نوروز را تبریک عرض می کند

کانون سفیران افق فرهنگ حلول سال نو و نوروز باستانی را به جمیع فرهنگ دوستان و همکاران شریف در سازمان های مردم نهاد تبریک عرض می کند و امید دارد که سال ۱۴۰۰ ، طلیعه ای نیکو برای بهبود وضعیت اشتغال و ازدواج جوانان میهن مان باشد و رنگ تمامی ناکامی ها و همچنین ویروس

تهیه و توزیع بسته های فرهنگی توسط کانون سفیران افق فرهنگ

تهیه و توزیع  ۱۵۰۰ بسته ی فرهنگی شامل کتاب نقاشی ، داستان و مداد رنگی به کودکان  و دانش اموزان  کم برخوردار همزمان با رزمایش مومنانه ۱

کرونا -محمد دیداری- سفیران افق فرهنگ-سفیران فرهنگ

فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی سفیران افق فرهنگ

تحویل لباس های ایمن،ماسک، و شیلد جهت کادر درمان در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا