نویسنده: Mohammaddidari5@gmail.com

شکل یک تصویر
سال1400 مبارکباد

سفیران افق فرهنگ سال نو و عید باستانی نوروز را تبریک عرض می کند

کانون سفیران افق فرهنگ حلول سال نو و نوروز باستانی را به جمیع فرهنگ دوستان و همکاران شریف در سازمان

تهیه و توزیع بسته های فرهنگی توسط کانون سفیران افق فرهنگ

تهیه و توزیع  ۱۵۰۰ بسته ی فرهنگی شامل کتاب نقاشی ، داستان و مداد رنگی به کودکان  و دانش اموزان 

کرونا -محمد دیداری- سفیران افق فرهنگ-سفیران فرهنگ

فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی سفیران افق فرهنگ

تحویل لباس های ایمن،ماسک، و شیلد جهت کادر درمان در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا