مهندس قریشی نژاد

شکل یک تصویر
نام و نام خانوادگی :سید احمد قریشی نژاد
مدیرعامل شرکت پتک شیراز
تحصیلات متوسطه :هنرستان نمازی شیراز با رتبه ی ممتاز تحصیلات دانشگاهی :مهندسی مکانیک و متالورژی بورسیه ذوب آهن اصفهان
دوره های آموزشی :دوره طراحی  KMDبرای طراحی وتولیدوساخت تجهیزات اسکلت های فلزی ذوب آهن ساختمانهای فلزی شامل کوره بلند کنورتورآگلومراسیون نورد650ونورد 350فولادریزی

مسئولیتها :

1-مسئول اجرایی بخشی از کوره بلند کمپلکس مونتاژاسکلت فلزی ذوب آهن اصفهان به مدت 24ماه
2مدیر اجرایی و ناظر مونتاژکمپلکس مونتاژبخش کنورتور ذوب آهن اصفهانبه مدت 18ماه
3 ناظر اجرایی مونتاژ اسکلت فلزیفولادسازیاکسیژن نورد650نورد350فولادریزی به مدت 24ماه
4-کارشناس ارشد واحد کنترل طراحی اسکلتهای فلزی گروه طراحی،KMDبرای اسکلت فلزی و تبدیل نقشه هایKM بهKMDبمدت 36ماه
5رئیس دفتر فنی کمپلکس مونتاژ اسکلت ذوب آهن اصفهان به مدت 8سال
6-طراح،کاریکاتوریست و عضو هیت تحریریه نشریه ی ماهانه ی ذوب آهن اصفهان
7عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان
8ریاست هیئت مدیره و مربی کوهنوردی باشگاه ذوب آهن اصفهان
9طراحی و ساخت دستگاه تزریق پلاستیک
10راه اندازی یک واحد قالبسازی و تولید قطعات کلیدی کارخانجات فارس
11طراحی و چاپ قطعات با راه اندازی اولینواحد طراحی چاپسیلک در استان فارس
12طراحی و اجرای اولین نمایشگاه پست جمهوری اسلامی ایراندر موزه پارس و ساخت تجهیزات و تابلو پست استان فارس
13احداث اولین کارخانه آهنگری جنوب کشور با ظرفیت 2000تن
14دریافت پروانه تحقیق و توسعهبرای اولین بار در استان
15دریافت پروانه خدمات فنی و مهندسی
16راه اندازی اولین نمایشگاه سیر جنبش های صد سال اخیر در هتل عباسی اصفهان و بازدید جمع کثیری از ایرانیان و سفرای کشور های خارجی
17انجام فعالیت های هنری در زمینه نقاشی و تدریس هنر در مقاطع مختلف تحصیلی فولاد شهر اصفهان

افتخارات :

1واحد نمونه صنعتی سال 1381
2دارنده لوح اول بهترین محصول واحدهای تحقیق و توسعه کشور (R&D)در سال 1382
3دارنده تائیدیه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران سال 1373
4تولید بیش از 200قطعه کلیدی فورج برای کاربرهای مختلف صنایع کشور برای اولین بار
5طرح برتر و صنعت سال 1384
6لوح اول کار آفرینی صنعت سال 1385
7واحد نمونه صنعتی برتر )گروهکاران برتر وزارت کار (سال 13868مرکز تحقیق و توسعه (R&D)نمونه یاستان فارس در سال 1386
9دریافت لوح یادبود و تندیس ویژه هشتمین المپیاد ملی مهارت کشور 1386
10دریافت گواهینامه استاندارد ISO 90012008ازشرکت DASانگلستان
11مرکز تحقیق و توسعه R&Dنمونه استان فارس در سال 1387
نام و نام خانوادگی :سید احمد قریشی نژاد
مدیرعامل شرکت پتک شیراز
تحصیلات متوسطه :هنرستان نمازی شیراز با رتبه ی ممتاز تحصیلات دانشگاهی :مهندسی مکانیک و متالورژی بورسیه ذوب آهن اصفهان
دوره های آموزشی :دوره طراحی  KMDبرای طراحی وتولیدوساخت تجهیزات اسکلت های فلزی ذوب آهن ساختمانهای فلزی شامل کوره بلند کنورتورآگلومراسیون نورد650ونورد 350فولادریزی

مسئولیتها :

1-مسئول اجرایی بخشی از کوره بلند کمپلکس مونتاژاسکلت فلزی ذوب آهن اصفهان به مدت 24ماه
2مدیر اجرایی و ناظر مونتاژکمپلکس مونتاژبخش کنورتور ذوب آهن اصفهانبه مدت 18ماه
3 ناظر اجرایی مونتاژ اسکلت فلزیفولادسازیاکسیژن نورد650نورد350فولادریزی به مدت 24ماه
4-کارشناس ارشد واحد کنترل طراحی اسکلتهای فلزی گروه طراحی،KMDبرای اسکلت فلزی و تبدیل نقشه هایKM بهKMDبمدت 36ماه
5رئیس دفتر فنی کمپلکس مونتاژ اسکلت ذوب آهن اصفهان به مدت 8سال
6-طراح،کاریکاتوریست و عضو هیت تحریریه نشریه ی ماهانه ی ذوب آهن اصفهان
7عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان
8ریاست هیئت مدیره و مربی کوهنوردی باشگاه ذوب آهن اصفهان
9طراحی و ساخت دستگاه تزریق پلاستیک
10راه اندازی یک واحد قالبسازی و تولید قطعات کلیدی کارخانجات فارس
11طراحی و چاپ قطعات با راه اندازی اولینواحد طراحی چاپسیلک در استان فارس
12طراحی و اجرای اولین نمایشگاه پست جمهوری اسلامی ایراندر موزه پارس و ساخت تجهیزات و تابلو پست استان فارس
13احداث اولین کارخانه آهنگری جنوب کشور با ظرفیت 2000تن
14دریافت پروانه تحقیق و توسعهبرای اولین بار در استان
15دریافت پروانه خدمات فنی و مهندسی
16راه اندازی اولین نمایشگاه سیر جنبش های صد سال اخیر در هتل عباسی اصفهان و بازدید جمع کثیری از ایرانیان و سفرای کشور های خارجی
17انجام فعالیت های هنری در زمینه نقاشی و تدریس هنر در مقاطع مختلف تحصیلی فولاد شهر اصفهان

افتخارات :

1واحد نمونه صنعتی سال 1381
2دارنده لوح اول بهترین محصول واحدهای تحقیق و توسعه کشور (R&D)در سال 1382
3دارنده تائیدیه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران سال 1373
4تولید بیش از 200قطعه کلیدی فورج برای کاربرهای مختلف صنایع کشور برای اولین بار
5طرح برتر و صنعت سال 1384
6لوح اول کار آفرینی صنعت سال 1385
7واحد نمونه صنعتی برتر )گروهکاران برتر وزارت کار (سال 13868مرکز تحقیق و توسعه (R&D)نمونه یاستان فارس در سال 1386
9دریافت لوح یادبود و تندیس ویژه هشتمین المپیاد ملی مهارت کشور 1386
10دریافت گواهینامه استاندارد ISO 90012008ازشرکت DASانگلستان
11مرکز تحقیق و توسعه R&Dنمونه استان فارس در سال 1387