محمد دیداری

شکل یک تصویر

محمد دیداری

 • کارشناسی ارشد مدیریت
 • کارشناسی مهندسی الکترونیک
 • رتبه برتر دانشگاهی
 • فعال فرهنگی و اجتماعی
 • مدرس فنی و حرفه ای
 • مدیر و دبیر موسسه سفیران افق فرهنگ
 • معاونت فرهنگی و اجتماعی قرارگاه امام حسین (ع)
 • مشاور کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز
 • سر دبیر نشریه دانشگاهی قاصدک
 • دبیر کمیته علمی الکترونیک دانشکده امام خامنه ای بوشهر
 • افسر وظیفه نمونه وزارت دفاع
 • کسب مقالات برتر علمی مدیریتی و مهندسی
 • مجری برگزاری چندین همایش،جشنواره و مسابقات ورزشی
 • عضو انجمن روابط عمومی استان فارس