سعید منوچهری بیلوئی

شکل یک تصویر
مدیر عامل آژانس هواپیمایی کاکو شیراز
فعالیت اجرایی در پروژه های عمرانی قرارگاه خاتم الانبیا 
فعال گردشگری

عضو شورای فرهنگی بسیج